Miljöpolicy

Miljöpolicy

Birgittas Städ

Miljöpolicy

Birgittas Städ har som ambition att minimera vår miljöpåverkan igenom att minska utsläpp till luft av koldioxid i samband med transporter, minimera vår förbrukning av rengöringsmedel och använda miljövänliga produkter.

Ledningens åtagande

Ledningen på Birgittas Städ i Stockholm AB förbinder sig att ständigt minska vår miljöpåverkan, förebygga och förbättra våra metoder inom lokalvård samt tillhörande produkter och tjänster. Vi säkerställer att alla anställda har den kunskap och förståelse som krävs för att följa gällande miljölagstiftning och uppfylla företagets miljökrav.

Miljömål och uppföljning

Vi upprättar, fastställer, genomför och följer upp miljömål för att säkerställa kontinuerlig förbättring. Vårt miljöarbete dokumenteras, underhålls och kommuniceras till våra anställda, kunder och allmänheten.

Miljövänliga metoder och produkter
För att minska användningen av kemikalier vid städning strävar vi efter att först och främst använda torra städmetoder där det är möjligt med hänsyn till ytskikt och rengöringskrav. Fuktiga metoder kan användas efter att ytan rengjorts med torra metoder. En av förutsättningarna för att städtjänsten ska resultera i god städkvalitet är att personalen genomför städningen på ett hållbart och resursbesparande. Därför ser vi till att vår personal har kunskap om hur t.ex. städkemikalier ska doseras)

Vårt miljöarbete

Birgittas Städ i Stockholm AB använder städmetoder som säkerställer högsta kvalitet med minimal miljöpåverkan. Vår strategi innefattar:

  • Kontinuerligt arbete för att förebygga och undvika avvikelser i miljöarbetet.
  • Minskad resursanvändning för att minimera avfall av kemikalier.
  • Strävan efter att ständigt minska och förbättra vår miljöpåverkan.
  • Utbildning av personalen i miljömedvetenhet och hållbara arbetsmetoder.
  • Användning av miljögodkända städmaterial och kemikalier, märkta med "Bra Miljöval" eller "Svanen". Eventuella undantag informeras om till kunden i förväg.
  • Ett retursystem för städmaterial som moppar och handdukar samt effektiv sophantering och avfallshantering.
  • Vi använder endast miljöbilar, ruttoptimerar, samåka, resa med kollektivtrafik om möjligt, dubbfria däck, t.ex)


Genom dessa åtgärder arbetar vi för att vår verksamhet ska bidra till en hållbar framtid och en renare miljö.

unsplash